Bli kund

Du registrerar dig med BankID och kommer då bli ägare och administratör för ert företag. Du kan senare lägga till ytterligare administratörer.
BankID

Så här loggar du in med BankID


Denna enhet
  1. Appen kommer automatiskt att öppnas (se till att du har BankID appen installerad på denna enhet).
  2. Följ instruktionerna i appen och på skärmen.
    Om inte appen öppnas automatiskt testa istället: BankID (på annan enhet)

Annan enhet
  1. Starta BankID appen på din enhet där du har BankID installerat och följ instruktionerna.