Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: ABT Bolagen AB
Orgnr: 556255-7966
Adress: Box 4001
Postnr & ort: 195 04 Rosersberg
Telefonnummer: 08-51440100
Information från företaget
ABT har upprättat en visselblåsarfunktion där personer kan rapportera missförhållanden som är av allmänt intresse. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten. Om du har uppmärksammat ett missförhållande inom företaget kan du rapportera/visselblåsa genom att trycka på länken nedan.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.