Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Bättre Assistans i Norr AB
Orgnr: 556807-0956
Adress: Teknikvägen 3
Postnr & ort: 961 50 BODEN
Telefonnummer: +46738016178
Information från företaget
I alla organisationer kan det uppstå missförhållanden, trots strävanden om motsatsen. Och även i den bästa av företagskulturer kan det finnas en tvehågsenhet eller till och med rädsla hos en anställd att rapportera något som kan utgöra ett upptäckt missförhållande. Visselblåsarfunktionen kan användas av den som är, har haft eller kommer att ha någon form av arbetsrelaterad relation till Bättre assistans. Lagen skyddar visseblåsaren före, under och efter man lämnat sin roll i Bättre assistans. Det finns ingen skyldighet att visselblåsa, det är något du bestämmer själv, du kan även välja att vara helt anonym. Du ska inte blåsa i visselpipan när det handlar om brister eller felaktigheter rörande assistansen på en specifik arbetsplats. För frågor som rör klagomål, missnöje, missbruk, mobbning och avvikelser hos en enskild assistansberättigad som kan leda till en Lex Sarah ska du kontakta din gruppledare / chef eller följa de rutiner som används för avvikelser, synpunkter, klagomål. Skälet till att en sådan händelse inte ska visselblåsas är att den bara berör en eller några få personer. Att vara missnöjd med något i sitt arbete är inte skäl för visselblåsning. Visselblåsarfunktionen ska du använda när du vill du rapportera något allvarligt, skadligt eller olagligt som en arbetsgivare gör och som har eller kan få negativa konsekvenser för många människor. Du kan visselblåsa om något konkret som redan har hänt eller något som du misstänker kommer att hända och som exempelvis rör olaglig verksamhet som bedrägeri, korruption, jäv, allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa eller systematisk diskriminering som pågår brett i Bättre assistans som företag. Du får bryta tystnadsplikten när du visselblåser, men du får inte lämna ut känsliga uppgifter som rör enskilda personer. Känsliga uppgifter kan röra hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller sexuell läggning. När du skriver, tänk på att beskriva ditt ärende så detaljerat och sakligt som möjligt så att vi kan reda ut och agera på din information. Det finns inga krav på bevis, men det är inte tillåtet att medvetet lämna felaktig information.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.