Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Binab Entreprenad AB
Orgnr: 556624-9867
Adress: Artillerigatan 26
Postnr & ort: 752 37 Uppsala
Telefonnummer: 018-361000
Information från företaget
Vi på Binab Entreprenad AB är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför upprättat denna visselblåsartjänst för att förenkla för den som vill upplysa om misstankar om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller någon av Binab Entreprenad AB´s policys. Det kan gälla misstankar om såväl ekonomisk brottslighet, regelverksbrott eller andra missförhållanden. Genom denna tjänst kan medarbetare och andra intressenter lämna information på ett garanterat anonymt sätt. Bevis för eventuell oegentlighet behöver inte finnas, men all information skall lämnas i god tro. Samtliga anmälningar som görs via denna tjänst tas emot och utreds enligt visselblåsarlagen.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.