Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Carico AB
Orgnr: 559159-6845
Adress: Kristinagatan 21
Postnr & ort: 602 26 Norrköping
Telefonnummer: 0735376642
Information från företaget
Via denna visselblåsar-funktion skickar du anonymt in ärenden som rör följande verksamheter: - Gotlands Hemtjänster - Sjöriket (i Ljungby) - THS Hemtjänst (i Tranås) - Mälaröarnas Hemtjänst (Ekerö) - Carico Det är viktigt att du berättar vilken verksamhet ärendet berör. Om du önskar ett telefonsamtal eller fysiskt möte, uppge det så kommer vi ordna det snarast möjligt. Ledningen inom respektive hemtjänst samt koncernledningen går varje vecka igenom inkomna ärenden. Du kan känna dig trygg i att ärenden hanteras anonymt och på största allvar. Caricos hemtjänster ska vara hållbara och trygga arbetsplatser, och vi värnar om att lagar och regler respekteras och följs. Är det någon medarbetare eller ledare som ej delar denna värdering och agerar i strid med vår Värdegrund så är det av största vikt att eventuella oegentligheter kommer till ytan och hanteras skyndsamt. Detta verktyg är ett komplement och ska inte ersätta ett öppet samtalsklimat på arbetsplatserna. I första hand ska man alltid vända sig till sin närmsta ledare. För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla: Vilket fel som misstänks ha begåtts. Vem som misstänks ha varit delaktig. Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.