Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Norrmaskiner AB
Orgnr: 556566-4660
Adress: Orrliden 50
Postnr & ort: 931 96 Skellefteå
Telefonnummer: 0910-58 91 00
Information från företaget
Visselblåsartjänst på Norrmaskiner Norrmaskiner strävar efter ett sunt företagsklimat och värnar om att transparens och ansvarstagande genomsyrar hela Bolagets verksamhet. Genom denna visselblåsarpolicy informerar Bolaget om, och uppmuntrar till, rapportering av faktiska eller misstänkta missförhållanden av allmänt intresse inom Bolaget Några exempel på aktiviteter eller händelser som Bolaget anser vara missförhållanden av allmänintresse är: Mutor, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och andra brottsliga handlingar Grova brott mot interna styrdokument Verksamhet som kan skada person eller egendom Underlåtenhet att rätta till, eller att rapportera händelse som kan innebära avsevärda kostnader eller förluster Missbruk av makt eller position Diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell orientering, civilstånd, föräldraskapsstatus, politiska åsikter eller etnisk bakgrund för anställning eller nyttjande av tjänster Korruption och intressekonflikter, eller kränkningar av någons grundläggande fri- och rättigheter
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.