Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Sundolitt AB
Orgnr: 556119-6576
Adress: Nordgårdsvägen 2
Postnr & ort: 447 37 Vårgårda
Telefonnummer: 0322-626000
Information från företaget
Vi på Sundolitt ab är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför upprättat denna visselblåsartjänst för att förenkla för den som vill upplysa om misstankar om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller någon av Sundolitt ab´s policys. Det kan gälla misstankar om såväl ekonomisk brottslighet, regelverksbrott eller andra missförhållanden. Genom denna tjänst kan medarbetare (såväl anställda, bemanningsanställda samt praktikanter) och andra intressenter lämna information på ett garanterat anonymt sätt. Bevis för eventuell oegentlighet behöver inte finnas, men all information skall lämnas i god tro. Samtliga anmälningar som görs via denna tjänst tas emot och utreds enligt visselblåsarlagen.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.