Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: ValueOne AB
Orgnr: 556787-5264
Adress: Cylindervägen 12
Postnr & ort: 131 52 Nacka Strand
Telefonnummer: 0763-979700
Information från företaget
Här kan du rapportera allvarliga missförhållanden. Det är vår policy och skyldighet som arbetsgivare att följa lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”). Visselblåsarlagen innebär att du som arbetstagare ska kunna rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang, under förutsättning att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Vi har därför inrättat en visselblåsarfunktion som är en särskild rapporteringskanal i syfte att underlätta anmälan av missförhållanden av allmänt intresse. Det här kan du rapportera i våra interna kanaler Visselblåsarlagen ger dig som rapporterar ett skydd mot repressalier. Tänk dock på att visselblåsarlagens skydd mot repressalier bara gäller när du rapporterar missförhållanden som: • har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som du verkar inom, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller • i en annan verksamhet som du är eller har varit i kontakt med genom ditt arbete. Du som rapporterar ska också vid tidpunkten för rapporteringen ha en rimlig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann. Exempel på allvarliga missförhållanden du kan rapportera om är: • Mutbrott och korruption • Bedrägerier • Miljöbrott • Medvetna överträdelser av lag Så här rapporterar du Du kan här på www.valueone.se/visselblåsare rapportera allvarliga missförhållanden digitalt. Du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter utan all rapportering sker anonymt. Du kan även begära att rapportering ska ske muntligen eller genom ett fysiskt möte med oss. När du gör en anmälan får du en slumpad kod som du kan spara för att i efterhand följa upp ärendet. Koden visas bara tillfälligt och endast en gång på skärmen direkt efter anmälan är gjord, så tänk på att spara koden. Din rapportering sparas med datum och klockslag. Ingen IP-adress, e-postadress eller annan spårbar data sparas i samband med din rapportering. Vi samlar inte in några personuppgifter när du rapporterar i syfte att garantera din anonymitet. Vi kan inte se när du har rapporterat ett ärende, men vi får ett e-mail varje dag klockan 12.00, om ärenden inkommit, så att vi inte ska kunna gissa oss fram till vem som skrivit ett ärende vid en viss tidpunkt. Vad händer när du har rapporterat? När du har rapporterat kommer vi att utreda ärendet och vidta nödvändiga åtgärder. Vi kommer att besvara dig i tjänsten inom sju dagar från den tidpunkt du lämnade in din rapport. Vi som hanterar ärenden får inte obehörigen röja uppgifter som kan avslöja identiteten på dig eller på annan enskild som förekommer i ärendet. Har du frågor? Om du har frågor om visselblåsning eller hur rapportering ska gå till kan du kontakta vår Vice VD Olof Widmark på olof.widmark@valueone.se eller VD Christer Atterström. christer.atterstrom@valueone.se .
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.